DILARANG BER-DOA’ YANG INI…

Panji Makalalag
Panji Makalalag
0 Min Read

“Jangan suka minta doa’ agar ujian, masalah, atau tantangan kehidupan diperingan…Mintalah doa’ agar diri kita kuat-dikuatkan dan mampu-dimampukan untuk menghadapi semuanya… Ketahuilah, ketika suatu urusan kita dipersempit itu tanda ALLOH akan memperluasnya”

–Hadrotusyeikh Jaliisurrohman Abah Aos Ra Qs–

Salam, al-Khoolish

#JadilahMuridTangguh
#JadilahMuridKuatHebat
#LatihDanPraktekkanJurus2AbahHadapiHidup

Share this Article
Leave a comment