INILAH PENYEBAB MUNCULNYA PENYAKIT HATI DALAM DIRI KITA

Panji Makalalag
Panji Makalalag
2 Min Read

Oleh: Panji Putrawan Makalalag [Mahasiswa STID Sirnarasa, Program studi Komunikasi Penyiaran Islam]

Daya tahan Tubuh manusia berfungsi untuk menjaga tubuh kita agar tidak mudah terkena penyakit. Semakin kuat daya tahan tubuh kita, semakin kecil juga kemungkinan kita terpapar penyakit. Sebaliknya, semakin lemah daya tahan tubuh kita, maka akan semakin besar pula kemungkinan kita terpapar penyakit.

Cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia, sebagaimana yang telah kita ketahui adalah dengan memperbanyak olahraga, serta makan dengan teratur.

Daya tahan hati pun demikian, Daya tahan hati berfungsi untuk menjaga hati kita agar tidak terkena penyakit hati, seperti iri, riya, dengki, takabur, dll. Semakin kuat daya tahan hati maka akan semakin kecil pula kemungkinan, kita terpapar penyakit hati. Sebaliknya, semakin lemah daya tahan hati kita, maka akan semakin rentan juga, hati kita terpapar penyakit hati.

Cara untuk memperkuat daya tahan hati kita, adalah dengan memberi hati kita makanan yang dapat menyehatkan dan memperkuat hati. Dan makan yang paling menyehatkan, dan yang paling utama untuk memperkuat dan menyehatkan hati kita adalah Dzikir kepada Alloh.

Sebagaimana Sabda Tuan Syaikh, “Makanan pokok hati adalah Dzikir Kepada Alloh.” Semakin banyak Dzikirnya, maka akan semakin kuat daya tahan hatinya. Semakin kuat daya tahan hatinya, maka akan semakin bahagia hidupnya.

Share This Article
Leave a comment