JIWA YANG SUCI, HATI YANG BERSIH

Panji Makalalag
Panji Makalalag
1 Min Read

Tujuan mengamalkan Ajaran Ahli Silsilah TQN PP Suryalaya ialah untuk meraih Kesucian Jiwa dan Kebersihan Hati. Tanda seseorang pengamal jiwanya tlah disucikan dan hatinya tlah dibersihkan diukur dari tiga hal: 1) Prasangkanya, 2) Ujaran lisannya, 3) Tindakan-perbuatannya.

Seorang yang jiwanya tlah disucikan dan hatinya tlah dibersihkan: prasangkanya slalu baik, pikiran dan perasannya senantiasa positif, penuh cinta & kasih sayang. Seorang yang jiwanya penuh noda dan hatinya masih kotor: prasangkanya slalu buruk, pikiran dan perasannya senantiasa negatif, penuh kebencian & keburukan.

Seorang yang jiwanya tlah disucikan dan hatinya tlah dibersihkan: ujaran lisannya slalu baik, jujur, penuh hikmah dan menyenangkan hati orang yang mendengar. Seorang yang jiwanya penuh noda dan hatinya masih kotor: ujaran lisannya dusta, dihiasi sampah makian, cacian, kebencian, dan fitnahan.

Seorang yang jiwanya tlah disucikan dan hatinya tlah dibersihkan: tindakan-perbuatannya selalu dalam ibadah dan kebaikan. Seorang yang jiwanya penuh noda dan hatinya masih keras: tindakan-perbuatannya penuh keburukan dan dalam lingkaran kemaksiatan.

Demikianlah, semoga menjadi alat ukur perjalanan kita, Para Pecinta Kesucian Jiwa.

Salam Pecinta Kesucian Jiwa,

AL KHOOLISH
Share this Article
Leave a comment