MA’RIFAT & CINTA KEPADA SYEIKH [1]

Panji Makalalag
Panji Makalalag
3 Min Read

PUNCAK perjalanan seorang murid dalam suluk thoriqoh ialah ma’rifat & cinta pada Guru Mursyidnya [معرفة ومحبة الشيخ]. Keadaan ruhani demikian merupakan tajalli: manifestasi sekaligus ekspresi dari pencapaian maqom ma’rifat & cinta seorang salik kepada ALLOH ‘azza wajalla [معرفة و محبة الله].

Tingkat dan kadar ma’rifat serta cinta murid kepada Syeikh Mursyidnya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Semua tergantung pada, pertama, rezeki batin masing-masing murid yang telah ditentukan-NYA memang berbeda-beda, kedua, ikhtiar ruhaniyah –amaliyah, riyadhoh, mujahadah– yang dilakukan murid yang beragam: ada sekedarnya, sungguh-sungguh dan ada yang totalitas.

Tingkat dan kadar ma’rifat serta cinta murid menentukan cara ia bersikap, memperlakukan, dan meletakkan kedudukan Syeikh Mursyid dalam kehidupannya.

Semakin tinggi tingkat dan kadar ma’rifat serta cintanya, maka semakin tinggi ia memandang kedudukan Syeikhnya, semakin cinta ia kepada Syeikhnya serta semakin penting peran Syeikh dalam kehidupannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat dan kadarnya, maka semakin biasa-biasa ia memandang kedudukan Syeikhnya, tak ada cinta di hatinya, dan tiada penting Syeikh dalam kehidupannya.

Secara ruhani, Kanjeng Nabi Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasallam telah memberi ilustrasi bagaimanan sejatinya posisi Syeikh dalam tatanan kehidupan seorang Muslim. Di bawah ini beberapa di antara sabda-sabda suci beliau:

الشيخ فى قومه كا النبي فى امته
Al-Shaykh fi qawmihi ka al-nabiy fi ummatihi (Seorang Syeikh di tengah kaumnya seperti seorang Nabi di tengah umatnya).

الشيخ فى اهله كا النبي فى امته
Al-Shaykh fi ahlihi ka al-nabiy fi ummatihi (seorang Syeikh di tengah keluarganya seperti seorang Nabi di tengah umatnya)

الشيخ فى بيته كاالنبي فى امته
Al-Shaykh fi baitihi ka al-nabiy fi ummatihi (Seorang Syeikh di rumahnya seperti seorang Nabi di tengah umatnya) [Lihat al-Sakhawi, n.d.: 187]

Terakhir, ada hadits Nabi Shollallohu ‘alaihi wasallam yang menggambarkan kedudukan Syeikh yang Alim ‘Ulama:
علماء امتي كالانبياء بني اسرائل
‘Ulama’ ummati ka al-anbiya’ bani
isra’il (para Ulama pada umatku seperti para Nabi kaum Bani Isroil) [Lihat al-Halli, 1988: 38; al-Ihsa’i, 1403 H.: 77; al-Manawi, 1972: 504).

[BERSAMBUNG ke Bagian 2]

Salam cinta,
KH Budi Rahman Hakim al Khoolish, MSW., PhD. [Doktor bidang Tashowuf & Thoriqoh dari Tilburg University School of Humanities and Digital Sciences, Belanda]

Share this Article
Leave a comment