Home Ngaji Tentang Akhlak dan Adab TANBIH ADALAH ALAT UKUR DITERIMA TIDAKNYA AMALIYAH

TANBIH ADALAH ALAT UKUR DITERIMA TIDAKNYA AMALIYAH

0
TANBIH ADALAH ALAT UKUR DITERIMA TIDAKNYA AMALIYAH

Amaliyah (Dzikir) kita itu harus membekas dan TANBIH adalah bekas [atsar] dari amaliyah yang kita laksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana amaliyah kita membekas dalam kehidupan, silakan di-baca (ulang) TANBIH-nya, teliti diri apa sudah menjelma dalam keseharian kita. TANBIH adalah alat sekaligus tolok ukur membekas tidaknya amaliyah (thoriqoh) yang kita laksanakan. Ini amat penting karena: ciri amaliyah kita diterima ALLOH ialah ketika (amaliyah kita) membekas dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, bila tidak, artinya amaliyah kita tertolak [mardud] dan terhalang [mahjub]

–Hadrotusyeikh al-Insan at-Tanbih Abah Aos Ra Qs–

Salam, al-Khoolish

#TANBIHAdalahCerminDiri
#TANBIHAdalahAlatUntukMengetahuiStatusAmaliyahKitaDiHadapanALLOHDanAbah
#SesuaiTANBIHArtinyaAmaliyahKitaDiterimaALLOHDiterimaAbah
#TidakSesuaiTANBIHArtinyaIbadahKitaTertolakDanTerhalangSampaiALLLOH
#YukMenjadiPribadiPribadiTANBIH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.