News

GURU KAUM SUFI

Mengaji kepada Guru Sufi itu yang dibimbing bukan hanya tata bahasa lisan-tulisannya [اعراب اللسان] tapi juga tata bahasa hatinya [اعراب القلب]. Tujuannya: agar pinter membacanya...
Read More

MA’RIFAT & CINTA KEPADA SYEIKH [1]

PUNCAK perjalanan seorang murid dalam suluk thoriqoh ialah ma'rifat & cinta pada Guru Mursyidnya [معرفة ومحبة الشيخ]. Keadaan ruhani demikian merupakan tajalli: manifestasi sekaligus ekspresi...
Read More

AGAR HIDUP TIDAK KETEMU MATI

"Sekali lagi, Talqin Dzikir itu 'membangunkan yang tidur' --kalau sudah bangun tidak (akan) tidur lagi; dan 'menghidupkan yang mati' --kalau sudah hidup tidak (ketemu) mati...
Read More

KEUTAMAAN ‘ULAMA

Oleh : KH LUQMAN KAMIL ASH SHIDDIQ Dibawah ini saya tuliskan tiga buah sabda Agung Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dikutip dari kitab Lubabul Hadits...
Read More
1 2 3 6